Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik
Mehmet Açar yazılım

Üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(ABC) = m(CDE) olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 921 doğru , 962 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |OC| = |PD| , m(PON) = m(DCE) , m(NPO) = m(CDE) olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 619 doğru , 630 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (ABC)(EHF) , [AD] ile [EG] kenarortay , |AD| = 3x + 4 , |EG| = 6x - 2 ve |GF| = 2x + 1 olduğuna göre |BC| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 343 doğru , 602 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (DAC) ~ (ABC) , |AB| = 7 , |BC| = 6 , |AC| = 8 , |AD| = 283 ve |DC| = a3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 171 doğru , 601 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DE] // [FG] , |DE| = 12 , |EF| = 10 , |DF| = 18 , |GF| = 27 birim olduğuna göre |GD| x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 601 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [ST] ⏊ [SR] , |SR| ⏊ |RU| , |RV| ⏊ |VU| , |SR| = 25 , |RU| = 6 ve |VU| = 5 birim olduğuna göre |TR| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 240 doğru , 359 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(EDC)= m(ACB) olduğuna göre x + y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 531 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [GF] // [BC] , [FE] // [AD] , |AG| = 3|GB| , |DE| = 15 ve |EC| = 2x - 3 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde d5 // d1 // d2 |AC|= 4x , |CE|= 5x , |BD|= 20 ve |DF|= y - 5 olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 301 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0