Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(ABC) = m(CDE) olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 931 doğru , 976 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |OC| = |PD| , m(PON) = m(DCE) , m(NPO) = m(CDE) olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 625 doğru , 636 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (ABC)(EHF) , [AD] ile [EG] kenarortay , |AD| = 3x + 4 , |EG| = 6x - 2 ve |GF| = 2x + 1 olduğuna göre |BC| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 347 doğru , 608 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (DAC) ~ (ABC) , |AB| = 7 , |BC| = 6 , |AC| = 8 , |AD| = 283 ve |DC| = a3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 172 doğru , 605 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DE] // [FG] , |DE| = 12 , |EF| = 10 , |DF| = 18 , |GF| = 27 birim olduğuna göre |GD| x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 206 doğru , 605 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [ST] ⏊ [SR] , |SR| ⏊ |RU| , |RV| ⏊ |VU| , |SR| = 25 , |RU| = 6 ve |VU| = 5 birim olduğuna göre |TR| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 360 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(EDC)= m(ACB) olduğuna göre x + y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 533 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [GF] // [BC] , [FE] // [AD] , |AG| = 3|GB| , |DE| = 15 ve |EC| = 2x - 3 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 164 doğru , 334 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde d5 // d1 // d2 |AC|= 4x , |CE|= 5x , |BD|= 20 ve |DF|= y - 5 olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 205 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0