Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Dik üçgen ve trigonometri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AD]⏊[BC] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 413 doğru , 1256 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DE]⏊[EF] , [DG]⏊[GF] , |DG|= 10 , |GF|= 8 , |DE|= 82 olduğuna göre |EF| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 231 doğru , 650 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[DC] ve [AC]⏊[CB] , |DB|= 8 ve |DC|= 46 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 625 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , [BD]⏊[AC] , [GF⏊[FE] , F ∈ [BD] , |AG|= 4 , |AB|= 20 ve m(FGE) = 45o olduğuna göre |AC| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 486 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] m(ACB)= ⍺ olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi sin⍺ olur?
A) ac B) bc C) ba D) ab E) ca Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 441 doğru , 499 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , |AB|= 3 , |AC|= 4 , m(B)= ⍺ ve tan⍺ = ab olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 613 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 0o < ⍺ < 90o olmak üzere tan⍺ = 158 ve cot⍺cos⍺ = a15 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 537 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (cos30o.cot30o) = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 406 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DF]⏊[EF] , m(E) = 60o olduğuna göre |DE| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 562 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(C) = 45o , m(B) = 30o , |AB|= 10 ve |CB|= (5 + x) olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 535 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki birim çemberde P(ab,35) olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 294 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0