Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgenlerde temel kavramlar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekle göre |DA| + |DB| kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 515 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki A , C ve B noktaları doğrusal ve [CD BCE açısının açıortayı ve m(ACF) = m(BCE) dir.
m(ACD) = 160o olduğuna göre m(FCE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 571 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir açının tümlerinin bütünlerine oranı 16 olduğuna göre bu açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 457 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde AC // HI , m(DBA) = 65o , m(BDE) = 95o ve m(EFM) = 42o dir.
Buna göre m(DEF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 352 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF üçgeninde [GF] açıortay olduğuna göre m(FGE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 380 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABC üçgeninde |AB| = |AC| = |BD| olduğuna göre m(DAB) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki NOP üçgeni eşkenar üçgen , |NO| = |NR| ve m(NOR) = 29o olduğuna göre m(PRO) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 303 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekildeki doğruların kesişmeleri ile oluşan açı ölçüleri a , b , c ve z dir.Buna göre z nin a, b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 360 - (a + b + c)B) 540 - (a + b + c)C) 720 - (a + b + c)D) 180 + (a - b - c)E) 360 + (a - b - c) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 203 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde AB // CD , m(AKC) = 56o , m(MCD) = 30o ve |KC| = |MC| olduğuna göre m(MKC) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AB| = |AC| = |BD| , m(DBA) = 40o olduğuna göre m(CBD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 269 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru üçgenlerde temel kavramlar soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) |CD|B) |BD|C) |AC|D) |AB|E) |BC| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 256 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz? A) 2 cm , 4 cm , 5 cmB) 3 cm , 4 cm , 5 cmC) 4 cm , 4 cm , 8 cmD) 5 cm , 5 cm , 8 cmE) 6 cm , 4 cm , 3 cm Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 233 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0